@livedtime #tds750 #sky


“Photographer Alison Harris spent six years photographing the sky from her window in Italy. The result is a series of photographs that gradually evolved into A Window in the Sky, an exhibition at Spaziotemporaneo gallery in Milan. It also became a simple, contemplative practice that we can all easily do.”
http://www.improvisedlife.com/2017/06/19/view-window-alison-harris-skyscapes
http://daily.stillweb.org/

#routewijziging #Zuiderdijkweg


De route van het Zuiderzeepad is een heel klein stukje gewijzigd. De sloot is hier ondiep en dus droog, in tegenstelling tot de vorige oversteekplaats.
De paal met de routeaanduidingen is vijf meter verzet. En de begroeing is gesnoeid zodat de doorsteek zichtbaar is geworden.

install nvpy fedora

python-tk not found, should be python tkinter …

sudo dnf install python python-pip python-markdown
sudo dnf install tkinter python-setuptools
sudo pip install nvpy

Create a file in your home directory called .nvpy.cfg with just the following contents:

[nvpy]
sn_username = your_simplenote_email
sn_password = your_simplenote_password

To start nvp:

nvpy